Medlemmars åligganden

Medlemmar i Föreningen Barnhagen förbinder sig att:

 • Följa föreningens stadgar
 • Aktivt delta i föreningens möten, vanligtvis ett medlemsmöte under höstterminen och årsmöte under vårterminen
 • Utföra eget arbete i enlighet med föreningens beslut:
  • att ansvara för städning enligt schema vid 4–7 tillfällen per termin
  • att ha föräldratjänst mellan 14:45–17:00 vid 2–3 tillfällen per termin, vilket innebär verksamhet i barngruppen under personalens planeringstid
  • att vid akut personalbrist, i mån av möjlighet, vara beredd att kunna hoppa in som tillfällig vikarie på förskolan
  • att arbeta i styrelsen, valberedning, som revisor, i fixargrupp, som IT-ansvarig eller i festkommittén i enlighet med upprättade arbetsbeskrivningar
 • Under uppsägningstiden fullgöra alla skyldigheter enligt ovan samt enligt föreningens stadgar, oavsett om barnet är på förskolan eller ej
 • Vid uppehåll i utnyttjandet av platsen kortare än sex månader fullgöra alla skyldigheter enligt ovan samt enligt föreningens stadgar.