Personal

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs och Barnhagen har ett stabilt arbetslag med sammanslaget både lång och bred erfarenhet. För personalen är det viktigt att ständigt utveckla arbetssätten och växa som pedagoger. Fortbildningar och kompetensutveckling är därför prioriterade. Varje pedagog har sin unika kompetens och brinnande intressen vilket gör att barnen i sin tur får möjlighet att lära sig olika saker och få en mångsidig utveckling.

Exempel på kompetenser i vår personalgrupp:

Berättande & dramatik

Att berätta, dramatisera och få in magi och stjärnögon i barngruppen via vår pedagogiska inriktning är en central del av vår verksamhet.

Digitalisering, programmering, appar & matematik

Vi vill att våra barn ska få ett naturligt förhållningssätt till digitaliseringen.

Genusfrågor & inkludering

Genusfrågor och inkludering arbetar vi med och har fortbildat all personal i området.

Naturvetenskap & kemi

Vi laborerar mycket och gärna med barnen!

Språk

Vi har även kompetens inom TAKK – tecken som stöd samt AVT – Audio Verbal Therapy.

Estetiska ämnen

Sångglädje och skapande i alla dess former. Ateljén är en viktig plats på vår förskola. Vi dansar ofta med barnen och tränar in roliga koreografier till låtarna!

Rörelse & hälsa

Våra barn får mycket rörelseglädje och medveten motorisk träning, inklusive yoga och taktil massage.