Avdelningar

Kulan (1-3 år)

På Kulan strävar vi efter att barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga. Materialet och leksakerna finns tillgängligt för barnen att själva plocka fram och välja vad de vill leka med. En del material som passar de äldre barnen tar vi fram när de minsta barnen sover. Vi tar tillvara på barnens intressen när vi utformar miljön och tillför det material som intresserar barnen. Hemvrå, utklädning och babblarna är material som är populärt. Att leka med bilar och tåg roar också många barn.

I bygg- och konstruktionshörnan försöker vi hitta material som inte är givet i förväg utan som kan locka till kreativitet och med fantasin kan vad som helst byggas. Vi har självklart även traditionella klossar, duplo och annat mer färdigt material.

Barnen tycker det är roligt med olika rörelseaktiviteter så som smultrongympa och mini-röris. Vi gör rörelsebanor och dansar till musik. Både ute och inne! Att röra på sig tycker vi är viktigt och det är medveten motorisk träning varje dag! Även avslappning och återhämtning är viktigt så vi utövar yoga och avslappning samt taktil massage.

Vi har samling varje dag med syfte att arbeta språkutvecklande och med den matematiska förmågan genom sånger, språklekar, rim och ramsor, munmotorik och TAKK. Samlingen är också en stund för att samla ihop barngruppen och uppmärksamma varje individ. Här ges utrymme för samtal och att lyssna på varandra. För små barn är igenkänning och repetition viktigt. Vi lyfter de olika språk som finns representerade i barngruppen.

 Vi vill att barnen ska få uppleva att arbeta med olika material och tekniker, att få måla när man vill men också planerad skapande verksamhet. Det är viktigt att varje barn får skapa lustfyllt och kravlöst utifrån sina egna förutsättningar.

Efter lunchen sover de barn som behöver sova och de andra får lyssna på högläsning som vila.

Lyan (3-5 år)

På Lyan jobbar vi antingen alla tillsammans eller i mindre grupper.  Vi skapar ofta och mycket, både utifrån sagan och med andra projekt. Vi tycker det är viktigt att varje barn får utveckla sin kreativitet på många olika sätt. 

Berättandet och arbetet med sagor finns ständigt på Lyan. Barnen skapar egna sagor med hjälp av iPaden som arbetsverktyg, målar utifrån sagan och berättar från sagan och leker rollekar inspirerade av sagan.

Matematik finns överallt i vår vardag, om vi synliggör det och pratar om det som just matematik. Barnen skapar mönster i pärlplattor, ritar mönster, räknar, skriver symboler och mycket mer. Det är logik, symmetri, geometri och många andra läranden som kommer in. Vi har en matematikhörna där barnen kan utforska matematik på olika sätt. Vi programmerar med hjälp av vår Blue-bot och utforskar naturvetenskap genom många olika experiment och vår naturhörna, där vi bland annat har ett web-ägg. På våren intresserar vi oss för småkryp och snäckor som vi lär oss mer om med hjälp av luppar, böcker och internet.

De dagar vi väljer att gå på utflykt leker vi såklart, träffar på olika figurer, vi bygger kojor och leker gruppstärkande lekar. Ibland går vi hela förskolan tillsammans och ibland delar vi upp oss, Lyan och Kulan för sig, beroende på vilket syfte vi har med utflykten.

Före lunch har vi samling. Vi uppmärksammar varje barn, ser efter vilka kompisar som är på plats och vilka som är sjuka eller lediga. Vi sjunger mycket, vi gör olika ramsor, vi tecknar (TAKK), vi gör lekar och olika övningar.

Alla barn har rätt till vila och efter lunchen har vi varje dag högläsning, vi lyssnar på en bok via PolyGlutt, kanske tittar på ett intressant program från UR eller får och ger massage.