Avdelningar

Kulan (1-3 år)

På Kulan strävar vi efter att barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga. Materialet och leksakerna finns tillgängligt för barnen att själva plocka fram och välja vad de vill leka med. Vi tar tillvara på barnens intressen när vi utformar miljön och tillför det material som intresserar barnen. I  ”köket” leks det är restaurang, affär, picknick, eller så hänger det superhjältar här.

I bygg- och konstruktionshörnan försöker vi hitta material som inte är givet i förväg utan som kan locka till kreativitet och med fantasin kan vad som helst byggas.

Barnen tycker det är roligt med olika rörelseaktiviteter så som Smultrongympa och Röris, vi bygger hinderbanor och dansar till musik. Både ute och inne!

Efter lunchen sover de barn som behöver sova och de andra får lyssna på högläsning som vila.

På fredagar berättas sagan på olika sätt. Vi bjuds in till sagorummet där allt kan hända!

Vi på Rövarkulan har samling varje dag med syfte att arbeta språkutvecklande och med den matematiska förmågan genom sånger, språklekar, rim och ramsor, munmotorik och AVT. Samlingen är också en stund för att samla ihop barngruppen och uppmärksamma varje individ. Här ges utrymme för samtal och att lyssna på varandra. För små barn är igenkänning och repetition viktigt. Vi lyfter de olika språk som finns representerade i barngruppen.

Vi har också tillgång till vår ateljé där vi skapar i stort sett varje dag! Vi vill att barnen ska få uppleva att arbeta med olika material och tekniker, att få skönmåla när man vill men också planerad skapande verksamhet.

Lyan (3-5 år)

På Lyan jobbar vi antingen alla tillsammans men ofta gör vi saker i mindre grupper.  Vi skapar ofta och mycket, både utifrån sagan och med andra projekt.

Berättandet och arbetet med sagor finns ständigt på Lyan. Barnen skapar t ex egna sagor med hjälp av iPaden som arbetsverktyg.

Matematik finns överallt i vår vardag, om vi synliggör det och pratar om det som just matematik. Barnen skapar mönster i pärlplattor, ritar mönster, räknar, skriver symboler och mycket mer. Det är logik, symmetri, geometri och många andra läranden som kommer in.

De dagar vi väljer att gå på utflykt leker vi såklart, träffar på olika figurer, vi bygger kojor och leker gruppstärkande lekar. Ibland går vi hela förskolan tillsammans och ibland delar vi upp oss, Lyan och Kulan för sig, beroende på vilket syfte vi har med utflykten.

På fredagar bjuder vi in barnen till vår fantastiska sagovärld.

Varje dag har vi en gemensam samling. Då sjunger vi en välkomstsång som heter ”Hej hej hej, välkommen hit”. Vi räknar barnen och uppmärksammar vilka som är här eller vad de gör som inte är här. Mycket sång och ramsor och en hel del matematik brukar det bli. Vi har också flera kompisar som brukar komma och hälsa på under samlingen; Hunden Hugo och Katten Stina, Krokodilen Konrad och Valpen och Räven och många fler.

Alla barn har rätt till vila och efter lunchen har vi varje dag högläsning, lyssnarsaga eller massage för barnen på Lyan. Vi har infört ”barnens val”, där barnen får turas om att välja typ av vila.