Organisationen

Föreningen Barnhagen är en ideell förening som startade 1988. Medlemmar är de föräldrar som har sitt/sina barn inskrivna på förskolan. Varje år väljer medlemmarna en styrelse samt särskilda ansvarsposter.

Medan rektorn är ansvarig för den pedagogiska verksamheten är styrelsen huvudman för förskolan och har det juridiska ansvaret. Styrelsen har också arbetsgivaruppdraget och ansvarar för förskolans administration, ekonomi och föreningsfrågor.

De föräldrar som inte är med i styrelsen har istället andra ansvarsposter i exempelvis fixargrupp, revision, valberedning eller festkommitté.