Förening

Barnhagen är ett föräldrakooperativ. Förskolans personal sköter den pedagogiska delen av verksamheten och föräldrarna hjälper till med det praktiska och administrativa. I övrigt följer vi kommunens vanliga regler och kösystem för förskoleverksamhet.

Som förälder hjälper man till med följande:

• Sitter med i styrelsen eller har en annan ansvarsuppgift.
• Deltar i ca två medlemsmöten per termin.
• Vaktar barnen ca två eftermiddagar per termin.
• Deltar i en gemensam städ- och fixardag per termin.
• Städar förskolans lokaler ca fem ggr per termin (till detta finns också möjlighet att anlita en städfirma).

Se medlemmars åligganden i detalj här.

I gengäld får man ovanligt bra insyn i barnens vardag och får möjlighet at påverka deras förskolemiljö. Man lär också känna barnens vänner och deras föräldrar på ett naturligt sätt och man kan bidra till att utveckla verksamheten med egna idéer och färdigheter. Föräldrarnas insatser gör också att vi kan ha en ovanligt bra personaltäthet på Barnhagen.

Tack vare föräldrarnas engagemang och personalens högkvalitativa arbete har vi lyckats skapa en verksamhet där barnen trivs och utvecklas fantastiskt bra. Kommunens och Skolinspektionens enkäter bekräftar också att vi har några av Uppsalas nöjdaste personal och föräldrar. Om också ni uppskattar de möjligheter som en kooperativ förskola erbjuder och kan ställa upp med det extra engagemang som krävs är ni varmt välkomna att bli en del av Barnhagens gemenskap. Kontakta oss gärna för mer information och eventuellt besök.