Öppettider

Barnhagen följer kommunens regler för förskoleverksamhet där öppettider, omsorgstider, planeringsdagar m.m. är reglerade. Under sommaren håller vi stängt tre veckor.

Ordinarie förskola: måndag-fredag 7.00-17.00.
Allmän förskola: måndag-fredag 8.00-11.00.