Sagopedagogik

Välkommen in i Sagans värld! Här kan allt hända!

Du får stiga in i det magiska sagorummet och slå dig ner på sagomattan. Vi tänder ett ljus och barnen säger den magiska ramsan för att tändstickan ska tändas; Hokus Pokus Filijokus! Nej… den fungerade inte. Vi provar den andra; Abrakadabra Simsalabim! Ljuset tänds. Vi måste pingla i klockan också, och räkna tillsammans; Ett… Två… Tre! Nu kan sagan börja…

Sedan 2002 har Barnhagens förskola arbetat med sagopedagogik som inriktning. Fem av oss som jobbar på Barnhagen är nu diplomerade sagopedagoger.

Att arbeta med sagopedagogik innebär att vi arbetar tematiskt med en saga under ett helt år. Genom att ha sagan i fokus får vi in målen från Läroplanen för förskolan.

På Barnhagen går  den utvalda sagan som en röd tråd genom hela verksamheten. Ofta börjar årets sagoarbete med att vi pedagoger aktivt lyssnar in barnen för att få ledtrådar till vad som intresserar dem. Vi kan då välja att skriva en saga själva eller välja någon färdig som vi tycker passar och som innehåller de delar vi vill arbeta med. Värdegrund är något som alltid genomsyrar både sagan och vårt arbete.

Vi pedagoger planerar året efter sagan – en grovplanering med alla mål från läroplanen representerade. Under årets lopp är vi lyhörda för barnens tankar och idéer och utvecklar och utformar både sagoarbetet och övrig verksamhet efter detta.

En saga kan berättas på många olika sätt. Vi använder oss av bilder, figurer, pinndockor, skuggteater eller ”ingenting” när vi berättar. Vi och barnen dramatiserar och leker sagan och bearbetar den på många olika sätt. I en sagovärld kan allt hända! Här blandas spänning med nyfikenhet och glädje under trygga former. Här möter barnen en berättare som med hjälp av olika medel berättar en saga. Berättaren är någon av oss pedagoger som även ibland förvandlas till en sagofigur.

Genom sagopedagogiken kan barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet tas tillvara.  Vi tillverkar material som behövs i sagan och skapar tematiskt utifrån sagans tema.

Sagoberättandet ger många ringar på vattnet. Barnen ges möjlighet att fortsätta sagoarbetet genom att berätta sagor, leka rollekar och dramatisera själva. Detta märks tydligt i barnens lek! Sagoarbetet ger stora möjligheter till språkutveckling hos barnen. De återberättar och skapar egna sagor, ritar egna sagor och använder sig av sagor i leken. Vi använder iPad som ett arbetsverktyg i sagoskapandet, där barnen kan skapa egna sagor och filmer.

Sagoarbetet handlar också om att kunna lyssna, att komma med idéer, att arbeta med värdegrundsfrågor och att stimulera fantasin. Vi pedagoger finns alltid nära till hands för att lyssna och dokumentera barnens utveckling och lärande.

Att barnen trivs och är trygga är självklart och barnen får vistas i en kreativ miljö med många möjligheter och ha roligt under sin förskolevistelse.