Sagopedagogik

Sedan 2002 har vi på Barnhagens förskola arbetat med sagopedagogik. Det innebär att vi arbetar tematiskt utifrån en eller flera sagor. Genom att ha sagan i fokus får vi in målen från Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10.

Fyra av oss som jobbar på Barnhagen är diplomerade sagopedagoger och Linnéa går sin sagopedagogutbildning just nu. Syftet är att alla anställda på Barnhagen ska bli diplomerade sagopedagoger.

Att arbeta med sagopedagogik innebär att sagan går som en röd tråd genom hela verksamheten. En saga kan berättas på många olika sätt. Vi använder oss av bilder, figurer, pinndockor, skuggteater eller ”ingenting” när vi berättar. Vi dramatiserar och leker sagan och bearbetar den på många olika sätt. Sagoslottet är symbolen för en plats som endast finns i fantasin. En sagovärld där allt kan hända! Här blandas spänning med nyfikenhet och glädje under trygga former. Här möter barnen en berättare som med hjälp av olika medel berättar en saga. Berättaren är någon av oss pedagoger som även ibland förvandlas till en sagofigur.

En viktig del kring sagoberättandet är sagans början och slut. Sagan börjar med samma ritual varje gång; Vi plockar fram sagomattan, tänder ett ljus och plingar i den magiska klockan tre gånger. Nu kan sagan börja!

Genom sagopedagogiken kan barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet tas tillvara.  Vi tillverkar material som behövs i sagan och skapar tematiskt utifrån sagans tema. Barnens intressen och idéer guidar oss vidare i hur sagoarbetet ska utvecklas.

Sagoberättandet ger många ringar på vattnet. Barnen ges möjlighet att fortsätta sagoarbetet genom att berätta sagor, leka sagor och dramatisera själva. Sagoarbetet ger stora möjligheter till språkutveckling hos barnen. De återberättar och skapar egna sagor, ritar egna sagor och använder sig av sagor i leken. De äldre barnen tillverkar sagor i Photostory på datorn och vi använder iPad som ett arbetsverktyg i sagoskapandet.

Sagoarbetet handlar också om att kunna lyssna, att komma med idéer, att arbeta med värdegrundsfrågor och att stimulera fantasin. Vi pedagoger finns alltid nära tillhands för att  lyssna och dokumentera barnens utveckling och lärande.

Att barnen trivs och är trygga är självklart och barnen får vistas i en kreativ miljö med många möjligheter och ha roligt under sin förskolevistelse.

Sagan lpfö 

Kontakt

Torkelsgatan 9
753 29 Uppsala 

Klicka här för att se karta!

Föreståndare
Nina Cöllen 
barnhagen.fskchef@gmail.com,
018-69 51 81

Blogginlägg