Verksamhet

Barnhagens förskola erbjuder barnen en trygg, rolig och lärorik miljö. Den övergripande målsättningen för vår verksamhet är att barnen ska ha roligt och känna glädje när de är på förskolan.

Med målen i Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) som utgångspunkt och genom ett tematiskt arbetssätt med sagan i fokus kan vi erbjuda barnen en rik och mångsidig lärandemiljö där barnens intressen, nyfikenhet, fantasi och kreativitet får fullt utlopp.

Vi vill ge barnen rötter och vingar – rötter som gör att de står stadigt på en säker grund och vingar som gör att de kan känna lyftet, när de utvecklas och lär under kreativa och lustfyllda former.