Personal

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs och Barnhagen har ett stabilt arbetslag med sammanslaget både lång och bred erfarenhet. För personalen är det viktigt att ständigt utveckla arbetssätten och växa som pedagoger. Fortbildningar och kompetensutveckling är därför prioriterade. Varje pedagog har sin unika kompetens och brinnande intressen vilket gör att barnen i sin tur får möjlighet att lära sig olika saker och få en mångsidig utveckling.

Exempel på kompetenser i vår personalgrupp:

BERÄTTANDE & DRAMATIK
Att berätta, dramatisera och få in magi och stjärnögon i barngruppen via vår pedagogiska inriktning är en central del av vår verksamhet.

GENUSFRÅGOR & INKLUDERING
Genusfrågor och inkludering arbetar vi med och har fortbildat all personal i området.

ESTETISKA ÄMNEN
Sångglädje och skapande i alla dess former. Ateljén är en viktig plats på vår förskola. Vi dansar ofta med barnen och tränar in roliga koreografier till låtarna!

DIGITALISERING, PROGRAMMERING, APPAR & MATEMATIK
Vi vill att våra barn ska få ett naturligt förhållningssätt till digitaliseringen.

NATURVETENSKAP & KEMI
Vi laborerar mycket och gärna med barnen!

RÖRELSE & HÄLSA
Våra barn får mycket rörelseglädje och medveten motorisk träning, inklusive yoga och taktil massage.

SPRÅK
Vi har även kompetens inom TAKK – tecken som stöd samt AVT – Audio Verbal Therapy.