Personal

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs och Barnhagen har ett stabilt arbetslag med sammanslaget både lång och bred erfarenhet. För personalen är det viktigt att ständigt utveckla arbetssätten och växa som pedagoger. Fortbildningar och kompetensutveckling är därför prioriterade. Varje pedagog har sin unika kompetens och brinnande intressen vilket gör att barnen i sin tur får möjlighet att lära sig olika saker och få en mångsidig utveckling.

Utbildningssatsningen 2015-2017 gör vi inom s.k Vägledande samspel eller International Child Developement Programme (ICDP) på engelska.

Jannica Pettersson
Jannica är barnskötare och har jobbat på Barnhagen sedan 1990. Hon brinner för sagor, drama och teater! Är vår huvudförfattare för bland annat Sagan om Cirkus Salamander och Sagan om vännerna i Dinoland! Vurmar för de yngsta barnen och har huvudansvaret för inskolningarna just nu. Har varit diplomerad Sagopedagog sedan 2002. Gått bland annat förskolelyftet och nu senast ICDP – vägledande samspel.

Malin Östergaard
Förskollärare och tillförordnad förskolechef (ca 30% administrativ tid, resten i barngrupp). Efter Förskolexamen arbetade Malin en termin i Knivsta kommun innan hon kom till Barnhagen i december 2013. Har varit föräldraledig men var tillbaka igen januari 2016. Malin är musikalisk och skriver titt som tätt nya sånger och ramsor på förskolan. Hon fokuserar gärna på att jobba med språkutveckling och musik.

Hedda Pettersson

Linnéa Örkegård
Barnskötare och resurspedagog, började på Barnhagen hösten 2013 efter att tidigare arbetat i Sigtuna kommun. Linnéa har specialkompetens inom AVT – Audio Verbal Therapy och att jobba språkutvecklande i barngruppen med det. Linnea blev diplomerad Sagopedagog 2015.

Mia Hallgren
Förskollärare, har arbetat på Barnhagen sedan 1993. Mia blev diplomerad Sagopedagog 2002. Hon har ständigt nya projekt på gång med de äldre barnen på Lyan, oftast är det nya spännande skapande aktiviteter eller naturvetenskapliga experiment! Mia gick under hösten 2015 ICDP utbildning.

Mia Hedström
Barnskötare som även provat på att vara resurspedagog. Mia har jobbat på Barnhagen sedan 2000. Hon brinner lite extra för barnmassage och barnyoga och har gått fortbildning på Axelsons inom detta. Gick förskolelyftet och arbetar gärna med värdegrunden och matematik! Blev diplomerad Sagopedagog 2002 och gått ICDP-utbildningen. Mia är även skyddsombud på förskolan.

Personalens kontaktuppgifter finns här.